Làm lại một việc còn dang dở từ 25 năm trước!

Advertisements