Sự thật là viên thuốc đắng không ai dám nuốt

Đôi khi người ta thêm cả tạ đường

Tự huyễn hoặc cuộc đời ngon ngọt thế

Đường tan rồi, sự thật nuốt không trôi!

 

Chẳng hạn cứ ngáp mà phải đành nghe những điều chán ngắt

Không dám bỏ về vì cuối buổi điểm danh

Cứ cao giọng hùng hồn chê kẻ khác

Nhìn lại mình cũng thấy tanh tanh!

 

Sự thật là khi người ta làm láo

Nhã ngữ thán từ cứ việc bao che

Có quét đèn pha cũng vờ không thấy

Chuyện chưa rõ đúng sai nhưng cứ hót đúng bè!

 

Sự thật là nhiều khi muốn nổi khùng vứt tung tất cả

Nhưng mình lại hèn vì nói chẳng ích chi

Đành suốt đời lấy tâm giả từ bi

Học lấy chữ vô vi cho vô sự

 

Sự thật cứ một lần nói lên cho hết nhẽ

Dẫu phải khoét miệng giếng gào to vua Midas tai lừa

Trút gánh nặng xong liệu đời có nhẹ

Hay mới bắt đầu sự thật đắng cay!?
3.5.2012

Advertisements