Ta vung giáo lên đập vào cối xay gió

Gã khổng lồ mang sức mạnh thiên nhiên

Giáo gãy, ngựa lăn quay, ta nằm chổng vó

Gã Xan-trô cười hềnh hệch vô duyên!

 

Ta đã ngỡ có trái tim hiệp sĩ

Diệt trừ gian tà, rong ruổi nghêu ngao

Bao kẻ nhìn ta nụ cười khinh bỉ

Gã điên rồ chuyên gây chuyện tào lao!

 

Đun-xi-nê-a làng Tô-bô-xô

Rô-xi-nan-tê kiêu hùng chiến mã…

Choàng tỉnh dậy, tự cười mình dại quá

Thế giới xung quanh: robot vô hồn!
24.2.2012

Advertisements