Như một khát khao làm mới
Ta quên tên tuổi chính mình
Vờn bàn phím những câu thơ xuất hiện
Cho một ngày sắp tới
Viết tàn đêm.

Advertisements