Chính thức chào sân chơi wordpress và đăng tải thơ với bút danh Trương Yến Thanh.

Hy vọng sẽ tìm được một cách thể hiện mới mẻ.

Advertisements